DECOY-Valentino-02.jpg
       
     
Rudolph Valentino
       
     
DECOY-Valentino-03.jpg
       
     
DECOY-Valentino-04.jpg
       
     
DECOY-Valentino-02.jpg
       
     
Rudolph Valentino
       
     
Rudolph Valentino

mixed media on wood panel. 17“ x 20”

2015

DECOY-Valentino-03.jpg
       
     
DECOY-Valentino-04.jpg